v

Privacybeleid

Laatst geupdate: 12.06.2023

Privacybeleid

1. Algemeen

1.1 Dit privacybeleid van VasteJob B.V. beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

2.1 VasteJob B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens zoals: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, en andere gegevens die relevant zijn voor onze dienstverlening.

3. Doel van gegevensverwerking

3.1 Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw betaling, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, en om onze diensten bij u af te leveren.

4. Bewaartermijn

4.1 VasteJob B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

5.1 VasteJob B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Cookies

6.1 Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

7.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VasteJob B.V..

8. Beveiliging

8.1 VasteJob B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

9. Contact

9.1 Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via de contactinformatie op onze website.