Tips
24 augustus, 2020

Zo schrijf je een ontslagbrief!

Ontslag nemen is niet altijd gemakkelijk. Of je nu toe bent aan een nieuwe uitdaging of je niet langer voor je huidige werkgever wil blijven werken, je wilt de arbeidsovereenkomst op een zo professionele manier mogelijk beëindigen. Hiervoor is een ontslagbrief essentieel! Alleen een mondelinge opzegging is namelijk niet voldoende. Aangezien je een juridische overeenkomst wilt ontbinden, moet de ontslagbrief rechtsgeldig zijn en aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Wij vertellen je daarom graag hoe je een goede ontslagbrief schrijft en waar je op moet letten.

 

Bekijk de voorwaarden goed

Vóórdat je besluit een ontslagbrief te schrijven, is het belangrijk om na te gaan of je wel ontslag mag nemen. Lees goed je contract door, waar ook de contractduur en de opzegtermijn in beschreven staat. Meestal is de opzegtermijn voor een werknemer één maand, maar dit kan weer per werkgever verschillen.

Stel je controleert deze voorwaarden niet goed en je ziet een belangrijk detail over het hoofd, dan loop je het risico dat je geen werkloosheidsuitkering kunt krijgen. Dit kan gebeuren in gevallen wanneer je zelf medeverantwoordelijk bent voor je werkloosheid. En je wilt natuurlijk niet zonder baan en inkomen komen te zitten. Als je eerder weg wilt dan je opzegtermijn toelaat, zul je dit moeten overleggen met je werkgever en moet hij of zij toestemming geven.

Wil je graag ontslag nemen omdat je een andere baan gevonden hebt? Houd in dit geval rekening met een relatie/concurrentiebeding. Sommige werkgevers beschrijven in het contract dat je binnen een bepaalde periode of in een bepaalde omgeving niet in dienst mag treden bij een van de concurrenten. Zodra je hiervoor getekend hebt, ben je gebonden aan dit beding.

 

Ontslagbrief opstellen

Net zoals bij een sollicitatiebrief, moet ook een ontslagbrief voldoen aan een aantal eisen. Je kunt er voor kiezen om een ontslagbrief zo kort en bondig mogelijk te houden of juist heel uitgebreid. Zorg er in ieder geval voor dat je op een nette manier afscheid neemt. Het werkt alleen maar in het voordeel als je ex-werkgever positief over je denkt. Verwerk in je ontslagbrief in ieder geval de volgende punten:

Adresgegevens van het bedrijf;
De wettelijke duur van je opzegtermijn;
Mededeling per welke datum je het contract beëindigd ;
Je naam (met voorletters) en adresgegevens;
Duidelijke vermelding van je functie ;
Een correcte ondertekening. Dit wil zeggen: plaats, datum, naam én handtekening;
Bewijs van verzending (aangetekend versturen of brief afgeven en verzoek te tekenen voor ontvangst.
Per e-mail of schriftelijk
Over het algemeen kun je bij alle bedrijven een ontslagbrief indienen via de e-mail, in enkele gevallen moet dit via de post. Hoe dan ook: zorg dat je ontslag zwart op wit staat! Een ontslagbrief via de e-mail kun je verzenden met hoge urgentie. Vraag hierbij altijd om een leesbevestiging. Zo voorkom je het probleem dat er beweerd wordt dat de e-email nooit is aangekomen of gelezen.

Een schriftelijke ontslagbrief kun je het beste verzenden via aangetekende post. Bewaar een kopie van de brief én het verzendbewijs goed en bel even na om te vragen of de brief ontvangen is.

 

Getuigschrift of aanbevelingsbrief

Een getuigschrift is als het ware een verklaring van de werkgever over de periode en de hoedanigheid waarin je in dienst bent geweest. Werkgevers zijn verplicht een getuigschrift te verstrekken wanneer hierom wordt gevraagd. Een getuigschrift hoeft niet lang te zijn. Er staat meestal alleen in beschreven wanneer je in én uit dienst getreden bent, je functiebenaming en je functieomschrijving. In tegenstelling tot een getuigschrift is een aanbevelingsbrief optioneel voor werkgevers om te verstrekken. Hierin beschrijven zij de goede werkzaamheden die jij als medewerker hebt verricht tijdens je arbeidsperiode.

Wanneer je band met je (ex) werkgever erg goed is, kun je ook altijd nog vragen of zij willen dienen als referentie. Mocht bij een nieuwe werkgever gevraagd worden om referenties, kunnen zij terugvallen op je vorige werkgever.